GetGrass Airdrop Farming - najlepsze metody

ℹ️ Status:

  • Aktualny status Aktywny

⚠️ Wymagania:

  • Portfel : Niewymieniony
  • Serwisy społecznościowe: Twitter i Discord
  • Cena: Niewymieniony
  • Czas : 10 minut
  • Działaj przed : NIE DOTYCZY

Co to jest Get GrassX

Wzmocnienie pozycji użytkowników Internetu dzięki Grass: Nowa era współdzielenia zasobów sieciowych

W dzisiejszej erze cyfrowej nasze połączenie internetowe stało się czymś więcej niż tylko bramą do informacji i komunikacji; ma niewykorzystaną wartość ekonomiczną. Grass, pionierskie rozszerzenie przeglądarki autorstwa Wynd Network, ma zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegamy i wykorzystujemy naszą przepustowość łącza internetowego. Umożliwiając użytkownikom sprzedaż niewykorzystanych zasobów sieciowych, Grass wprowadza nowy paradygmat na rynku proxy IP dla użytkowników indywidualnych, tradycyjnie zdominowanym przez scentralizowane podmioty, które czerpią zyski kosztem przeciętnego użytkownika.

Czytaj więcej

 

Wartość połączenia internetowego

Za każdym razem, gdy uzyskujemy dostęp do Internetu, robimy to za pomocą unikalnego adresu IP, często widząc treści dostosowane do naszej lokalizacji. Ten spersonalizowany widok jest dokładnie tym, co sprawia, że nasze połączenie internetowe jest cenne, zwłaszcza dla firm poszukujących danych w różnych regionach geograficznych. Do tej pory wartość ta była w dużej mierze zbierana przez scentralizowanych dostawców proxy, pozostawiając pierwotnych dostawców przepustowości - nas, użytkowników - poza równaniem.

Grass: Decentralizacja rynku pełnomocnictw

Grass ma na celu zakłócenie tego modelu poprzez stworzenie zdecentralizowanego rynku proxy dla użytkowników indywidualnych. Rekompensuje użytkownikom to, co wcześniej było niewykorzystanym zasobem: ich "bezczynną" przepustowość. Wykorzystując technologię blockchain, Grass nie tylko zapewnia uczciwą rekompensatę, ale także demokratyzuje zarządzanie siecią, pozwalając użytkownikom mieć wpływ na jej działanie.

Jak to działa

Mechanizm jest prosty, ale rewolucyjny. Użytkownicy instalują Grass jako rozszerzenie internetowe, które następnie działa w tle, umożliwiając innym dostęp do Internetu z ich perspektywy, wykorzystując niewykorzystaną przepustowość. W zamian użytkownicy są nagradzani tokenami, które reprezentują zarówno udział w przychodach sieci, jak i głos w jej zarządzaniu.

Zalety trawy w porównaniu z tradycyjnymi systemami

Grass wyróżnia się oferując etyczną, demokratyczną i bezpieczną alternatywę dla wyzyskujących praktyk scentralizowanych sieci. Wynagradzając użytkowników własnością w sieci, Grass zapewnia, że korzyści płynące z gospodarki cyfrowej są bardziej sprawiedliwie dystrybuowane. Dodatkowo, zdecentralizowany charakter Grass zwiększa bezpieczeństwo, zmniejszając ryzyko związane z kontrolowaniem znaczącej infrastruktury przez kilka firm.

Wpływ na rynek proxy i użytkowników

Poprzez dostosowanie interesów użytkowników i osób poszukujących danych, Grass może potencjalnie przekształcić rynek proxy. Oferuje nie tylko bardziej sprawiedliwy model wynagrodzeń, ale także wprowadza przejrzystość i wzmocnienie pozycji użytkowników w branży obarczonej wyzyskiem. Dla użytkowników Grass stanowi okazję do odzyskania kontroli nad swoimi zasobami internetowymi i zarabiania na aktywach, które już posiadają, ale które były niedoceniane.

Wnioski

Grass to nie tylko innowacja technologiczna; to ruch w kierunku bardziej sprawiedliwej i demokratycznej gospodarki cyfrowej. Uznając nieodłączną wartość naszego połączenia internetowego i zapewniając platformę do uczciwej rekompensaty, Grass umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu uczestnictwo w globalnym rynku danych i czerpanie z niego korzyści. W miarę jak posuwamy się naprzód, Grass jest świadectwem siły decentralizacji w kwestionowaniu ustalonych norm i przekształcaniu branż na lepsze.

➡️ Jak zrzucić farmę X:

Jeśli jesteś na komputerze i masz przyzwoite WiFi - możesz obecnie wykorzystać 3% przepustowości do wydobywania punktów Grass. Jest to gra DePin. Stosunkowo dobra farma, ale duży wzrost prowadzony przez kapitał polychain i kapitał plemienny

LAST UPDATE: 22/05/2024

Reveal Method #1

Zacznij tutaj https://app.getgrass.io/register/?referralCode=k0gckLFrVyTRLvk (użyj kodu ref, aby otrzymać bonus) działa na google chrome i saga solana telefon

Reveal Method #1

Udostępnij swój kod polecający (możesz udostępnić swój tutaj) 

Ostatni, ale nie mniej ważny

Don't forget to:

Subscribe our newsletter otrzymać new airdrops guides!


ℹ️ Przegląd:

Dodaj komentarz

pl_PLPL